piątek, 20 września 2019

Poezja czasu II Wojny Światowej…

Poezja czasu II Wojny Światowej…
Dla upamiętnienia 80 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej, Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna
w Margoninie, współorganizowała wydarzenie kulturalne połączone z otwarciem wystawy tematycznej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Margoninie.
Wstęp dotyczący historii wybuchu wojny przygotowała i przedstawiła Pani Janina Szlufarska-Kłosek - Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Lipinach.
Podczas spotkania przeczytano wybrane wiersze poetów m.in. zaliczanych do pokolenia “Kolumbów” ale i poetów starszej generacji. Wymienione utwory swoją treścią nawiązują do różnych przeżywanych przez ich twórców momentów wojny,
Czytano: “Niebo złote ci otworzę” i “Elegię o...[chłopcu polskim] “ Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, “Dziś idę walczyć Mamo” Józefa Szczepańskiego, “Lament” i “Ocalony” Tadeusza Różewicza”, “Sierpień 44” Józefa Szczawińskiego, “Modlitwa Szarych Szeregów” Jana Romockiego, “Ojczyzna wzywa nas do boju” Andrzeja Trzebińskiego, “Ballady i romanse” Władysława Broniewskiego, “Do moich zmarłych” Kazimierza Wierzyńskiego, “Wspomnienia z Ravensbruck” Marii Zientara-Malewskiej, “Modlitwa obozowa” Adama Kowalskiego, “Matka Boska Stalagów” Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego.
Podczas czytania “głosu” użyczyli:
Kinga Mandelt,
Błażej Kruszka,
Michał Kajzer,
Magdalena Heimann,
Urszula Hoffmann,
Ewa Moszczeńska,
Alicja Hermaszewska,
Grażyna Michalewicz,
Maria Włodarska,
Janina Cajske,
Ewa Zamiara
Celem ich odczytania było uczczenie pamięci nie tylko o samych pisarzach ale i wszystkich poległych zarówno na terenach kraju jak i poza jego granicami, także członków naszych rodzin, tak żołnierzy jak i cywilów.
Podczas spotkania wymieniono z imienia i nazwiska 16 ochotników z Margonina, którzy zgłosili swoją gotowość do ofiarowania swojego życia jako “żywa torpeda”. Odczytano dwa biogramy ochotników “batalionów śmierci”, które wraz z pozostałymi nazwiskami zawierają się w książce Elżbiety Szumiec-Zielińskiej pt.:”Żywe Torpedy 1939”. Książka dostępna jest w Bibliotece.
Wszystkim czytającym składam serdeczne podziękowania.
E.Zamiara
autor zdjęć Alina Kruszka, Ewa Zamiara