poniedziałek, 27 lipca 2015

Dotacja dla naszej Biblioteki od Fundacji Orange

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Margoninie otrzymała od Fundacji Orange dofinansowanie na pokrycie kosztów związanych z edukacją oraz popularyzacją wykorzystania internetu przez pracowników i użytkowników Bibliotek a w szczególności na zapewnienie dostępu do szerokopasmowych łączy internetowych w placówce głównej i filiach bibliotecznych.
Dofinansowanie uzyskaliśmy w ramach Programu "Orange dla Bibliotek" w kwocie 2155,50 zł.

Korzystając z okazji przypominamy o możliwości bezpłatnego korzystania  z internetu
w bibliotekach w Margoninie, Próchnowie i Radwankach.
                                                                                                                     E.Zamiara
piątek, 10 lipca 2015

Kwiat paproci w Radwankach

Jeszcze przed rozpoczęciem wakacji odbyło się kolejne spotkanie Koła Najmłodszych Przyjaciół Bohaterów Książek w bibliotece w Radwankach. Tematem spotkania była "Noc Świętojańska". Po zapoznaniu się ze zwyczajami i obrzędami związanymi z tą nocą takich jak: puszczanie wianków na wodę, skakanie przez ognisko, szukanie kwiatu paproci, dzieci wysłuchały opowiadania pt."Kwiat paproci" z książki Edyty Wygonik pt. "Baśnie i klechdy polskie". W trakcie spotkania powstały prace plastyczne przedstawiające wianki, które zostały umieszczone na bibliotecznej gazetce. 
Zabawy i śmiechu było co niemiara, dlatego zmęczone dzieci poczęstowane zostały herbatą dla ugaszenia pragnienia i ciasteczkiem dla przyjemności.
Na zakończenie spotkania porozmawiano o pluszowych bohaterach książek, które towarzyszyły dzieciom w trakcie całego popołudnia - co o nich wiedzą i z jakiej bajki pochodzą.
                                                                                                                               E.Zamiara