poniedziałek, 27 lipca 2015

Dotacja dla naszej Biblioteki od Fundacji Orange

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Margoninie otrzymała od Fundacji Orange dofinansowanie na pokrycie kosztów związanych z edukacją oraz popularyzacją wykorzystania internetu przez pracowników i użytkowników Bibliotek a w szczególności na zapewnienie dostępu do szerokopasmowych łączy internetowych w placówce głównej i filiach bibliotecznych.
Dofinansowanie uzyskaliśmy w ramach Programu "Orange dla Bibliotek" w kwocie 2155,50 zł.

Korzystając z okazji przypominamy o możliwości bezpłatnego korzystania  z internetu
w bibliotekach w Margoninie, Próchnowie i Radwankach.
                                                                                                                     E.Zamiara