środa, 18 grudnia 2019

Zabawy „językiem” w bibliotece zakończone…


 Zabawy „językiem” w bibliotece zakończone…

To projekt realizowany od września 2019 roku przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Margoninie, na który Biblioteka otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 10.000   w Programie Promocja Czytelnictwa.
W ramach projektu umożliwiliśmy dzieciom udział w warsztatach z wykorzystaniem japońskiej techniki kart narracyjnych Kamishibai, łączącej formy teatralne, literackie, plastyczne i muzyczne. Zajęcia z papierowym teatrem zwanym również "teatrem narracji" lub "teatrem obrazkowym" wykorzystywane są do celów edukacyjnych i terapeutycznych, rozwijają aktywność twórczą, wyobraźnię i kreatywność uczestników spotkania. Podczas warsztatów zostały zaprezentowane oryginalne książki kamishibai oraz wykonane własnoręcznie karty narracyjne, a także książki: multisensoryczne,  artystyczne i kreatywne.
Warsztaty kamishibai uczyły umiejętności pracy w zespole, współdziałania, zachęcały do czytelnictwa, wyrabiały sprawność manualną i poczucie estetyki, prowokowały do dyskusji, integrowały  dzieci wokół  tematu książki; zwracały  uwagę  na  odmienne formy wydawnicze książek
w różnych kulturach.
            Realizowany projekt objął swoim zasięgiem miasto i gminę Margonin, angażując młodsze dzieci uczęszczające do klas  I-III szkół podstawowych oraz starsze dzieci przedszkolne. W ramach projektu Pani Wanda Matras przeprowadziła 15 warsztatów kamishibai.

Trochę informacji o osobie zaproszonej do realizacji projektu:

Wanda Matras, doktor nauk humanistycznych w dziedzinie literaturoznawstwa, kierownik kursów z zakresu biblioterapii i bajkoterapii, wykładowca na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie. Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu terapeutycznej funkcji książki, biblioterapii. Certyfikowany trener stymulacji pamięci i rozwoju intelektu.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

Ewa Zamiara