środa, 20 kwietnia 2016

Koło w Radwankach 12.04.2016

Wiosna, ach to Ty! - to temat spotkania Koła NPBK, które odbyło się w środę w Bibliotece w Radwankach. Członkowie koła i tym razem nie zawiedli, stawili się na czas aby uczestniczyć w zajęciach.
Spotkanie rozpoczęło się grą w matematyczne puzzle, które znajdują się na wyposażeniu Koła. Gra polegała na pokazaniu wyniku usłyszanych działań matematycznych stając na odpowiednim puzzlu z cyfrą. Następnie, każdy stanął na cyfrze oznaczającej miesiąc swojego urodzenia. Ponieważ tematem spotkania była wiosna, pora roku kiedy wszystko dookoła nas budzi się do życia, rozmawialiśmy o przyrodzie, o zmianach jakie zachodzą wokół nas i w nas. Jako symbol wiosny, dzieci wybrały motyla, dlatego w dalszej części wszyscy przystąpili do wycinania motyli, kolorowania i ozdabiania. Po utworzeniu wystawki z gotowych prac, bawiono się w grę ruchową polegającą na naśladowaniu motyla. Każdy poruszał się lekko i delikatnie machając skrzydełkami z rąk. Potem dzieci zasiadły w kole i posłuchały wiersza o wiośnie pt. "Kiedy deszcz pada, cieszy się żaba i ja" Joanny Deląg. Na zakończenie każdy wylosował kartkę z zadaniem,  które polegało na przedstawieniu zdania z ulubionego wiersza lub piosenki w sposób podany na kartce. Dzięki temu całe spotkanie zakończyło się salwami śmiechu i radości a dzieci rozeszły się do domów w oczekiwaniu na kolejne spotkanie.
                                                                                                           E.Zamiara