środa, 2 grudnia 2015

Trochę historii...

Początki biblioteki margonińskiej sięgają XIX w., kiedy to na terenie Margonina działały stowarzyszenia skupiające przedstawicieli różnych zawodów, mające na celu zachowanie polskości. Jednym z nich było Polskie Towarzystwo Przemysłowców założone m.in. przez Franciszka Lurca, miejskiego proboszcza w 1895 r. Do dziś zachowały się książki ze znakami własnościowymi tego i innych towarzystw. W okresie dwudziestolecia międzywojennego założono w Margoninie bibliotekę Towarzystwa Czytelni Ludowych – Koło Margonin. 

Miejska Biblioteka Publiczna powstała 2 listopada 1949 r. Pierwszym kierownikiem była Kazimiera Wiśniewska. Pomieszczenie biblioteczne o powierzchni 21,7m² mieściło trzy regały z 535 książkami. W bibliotece zarejestrowanych było 67 czytelników. Biblioteka działała kilka razy w tygodniu po cztery godziny dziennie.

W 1957 r. powstała Gromadzka Biblioteka Publiczna w Próchnowie, która posiadała wówczas 1000 woluminów. Pomieszczenie, w którym się znajdowała mieściło się w pałacu na 30 m² i utrzymywane było przez PGR. Pierwszym kierownikiem biblioteki w Próchnowie była Helena Kwiatkowska.(1) W 1971 r. bibliotekę przeniesiono do lokalu mieszczącego się w nowo powstałym budynku Klubu Prasy i Książki. W 2006 r. księgozbiór został ulokowany w dobudowanym skrzydle Pałacu w Próchnowie. W tym miejscu biblioteka działa do dnia dzisiejszego.(2)

Gromadzka Biblioteka Publiczna w Radwankach powstała w 1958 r. Mieściła się ona
w lokalu prywatnym o powierzchni 20 m², księgozbiór liczył 4039 woluminów, a kierownictwo
nad biblioteką  objęła Zdzisława Flicińska.


W 1974 r. Biblioteki Gromadzkie w Próchnowie i w Radwankach zostały przekształcone w filie Miejskiej Biblioteki Publicznej. Organizowane były również punkty biblioteczne. W 1976 r. było ich 17 oraz kilka punktów sezonowych. Punkty te znajdowały się m.in. w Bugaju, Sułaszewie, Zbyszewicach, Sypniewie, Młynarach, Lipinach i w Margońskiej Wsi.

W 1990 roku na mocy ustawy o samorządzie terytorialnym biblioteki przeszły w gestie samorządu. Biblioteka w Margoninie została przeniesiona do lokalu przy ul. Polnej 2 o powierzchni 135,1 m². Nowy lokal posiadał wypożyczalnię dla dzieci i dorosłych, czytelnię z wyodrębnionym księgozbiorem podręcznym i prasą bieżącą oraz salę telewizyjną i zaplecze socjalne.(3) W 2008 r. biblioteka po raz kolejny została przeniesiona do lokalu, który mieści się przy Zespole Szkół w Margoninie na ul. Polnej 6 i pod tym adresem funkcjonuje do dzisiaj. W 2015 r. została przeniesiona do innego pomieszczenia w tym samym budynku.

Stosunkowo niedawno, w 2014 r. powołano filię w Lipinach. Biblioteka powstała w wyniku wydzielenia księgozbioru biblioteki szkolnej, który od lat był zbierany przez mieszkańców i składał się z literatury dla dorosłych. W chwili otwarcia biblioteka posiadała 1854 książki. Celem utworzenia filii była popularyzacja czytelnictwa wśród mieszkańców, zwiększenie oferty czytelniczej (zakup nowości, w które wcześniej księgozbiór nie był zaopatrywany), umożliwienie dostępu do edukacji czytelniczej oraz organizowanie wydarzeń kulturalnych.

12 grudnia 2014 r. nastąpiło uroczyste otwarcie nowej siedziby filii bibliotecznej
w Radwankach.
Obiekt został wybudowany w ramach Programu Wieloletniego Kultura+ Priorytet „Biblioteka+ Infrastruktura Bibliotek”. Celem programu było przekształcenie bibliotek gminnych w nowoczesne centra dostępu do wiedzy i kultury, a także ośrodki życia społecznego. Uzyskano dofinansowanie w wysokości 75%  wartości inwestycji tj. 454.125,00. Wybudowany obiekt jest w pełni wyposażony w meble biurowe i biblioteczne z kolorową przestrzenią dla najmłodszych użytkowników oraz zaplecze socjalne, co było jednym z wymogów programu. Biblioteka posiada stanowiska komputerowe z dostępem do bezpłatnego internetu.(4)


                                                                  Filia w Radwankach    
               


        Na koniec 2014 roku księgozbiór ww. bibliotek kształtował się następująco:

           Biblioteka             Księgozbiór w chwili otwarcia             Księgozbior w 2014 r.             Przybyło
           Margonin                                 353                                                36520                                36167
          Próchnowo                              1000                                                21031                                20031 
           Radwanki                               4039                                                24566                                20527
             Lipiny                                  1854                                                 1924                                      70


                                                                                                                      K. Promińska
                                                                                               
Źródło:

(1) 50 lat Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Margonin, Margonin 1999
(2) http://www.dzienniknowy.pl/aktualnosci/pokaz/13743.dhtml
(3) 50 lat Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Margonin, Margonin 1999
(4) Sprawozdanie opisowe z działalności biblioteki z 2014 r.