środa, 9 października 2019

Zapraszamy na spotkanie

Po spotkaniu można nabyć książkę Piotra Strzeżysza z autografem.