piątek, 14 października 2016

Dzień Głośnego Czytania

Klasy drugie przybyły do Biblioteki w Radwankach dzień później niż przedszkolacy aby uczestniczyć w Dniu Głośnego Czytania. Każda klasa osobno usłyszała opowiadanie M. Strzałkowskiej pt.: "Zielony i Nikt" należące do kanonu ich lektur. Po wysłuchaniu opowiadania uczniowie odpowiadali na pytania związane z jego treścią. Na koniec wizyty została ustalona data czytania kolejnej lektury.
Głośne czytania od lat przeprowadzane są w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.
                                                                                                                  E.Zamiara