poniedziałek, 7 marca 2016

Kurs komputerowy

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Sierakowie w ramach Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 jako partner prowadzi nabór na kursy komputerowe w związku z dofinansowaniem w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zajęcia będą się odbywały w miejscu zamieszkania chętnych i będą prowadzone przez profesjonalnego trenera w godzinach i terminach ustalonych z uczestnikami zajęć. Zaplanowano 100 godzin wykładowych dla każdej grupy, w której szkolić się będzie 8-12 osób jednorazowo. Ponadto przewidziane jest 3 godziny indywidualne z trenerem w celu wyrównania i utrwalenia wiadomości.  W zajęciach mogą wziąć udział osoby zainteresowane z powiatu międzychodzkiego, grodziskiego, chodzieskiego i wolsztyńskiego.

Kurs jest bezpłatny.

Kurs będzie zakończony zdaniem certyfikowanego egzaminu ECDL. Zakres zagadnień obejmujących szkolenie:
1.Podstawy pracy z komputerem.: m.in. komputery i sprzęt, pulpit, ikony, ustawienia, praca z tekstem, zarządzanie plikami, sieci,
2. Podstawy pracy w sieci m.in. przeglądanie Internetu, informacje uzyskane  z Internetu, komunikacja online, korzystanie z poczty elektron., fora internetowe, korzystanie z e-usług, twórcze korzystanie z technologii komputerowej.
3. Przetwarzanie tekstów., m.in. praca z aplikacją Ms Word, tworzenie dokumentu, formatowanie, obiekty, korespondencja seryjna, wydruki.
4. Arkusze kalkulacyjne., m.in. praca z aplikacją Ms Excel, tworzenie dokumentu, zarządzanie arkuszami, reguły i funkcje, formatowanie, wykresy, drukowanie.
5. IT Security, m.in. zagrożenia dla danych, wartość informacji, bezpieczeństwo osobiste, złośliwe oprogramowanie, bezpieczeństwo w sieciach i Internecie, komunikacja, bezpieczne zarządzanie danymi.

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Sierakowie, który jest prowadzącym Projekt z ramienia Lidera zaprasza wszystkich chętnych w grupach wiekowych 50+. Możliwość podniesienia kwalifikacji mają kobiety w wieku 50 do 60 lat oraz mężczyźni 50 - 65 lat. Zapraszamy osoby pracujące, bezrobotne, emerytów i rencistów mile widziane są osoby z grupą inwalidzką. Ilość chętnych jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Wszystkie osoby zainteresowane kursem zachęcamy do kontaktu z UTW Sieraków. Po zebraniu grupy osób zainteresowanych zostanie przygotowane spotkanie informacyjne, gdzie zaprezentowane zostaną szczegóły projektu.  Nabór prowadzi Uniwersytet trzeciego Wieku w Sierakowie telefon kontaktowy Halina Echaust 602 673 968 lub 721 855 476.