czwartek, 31 grudnia 2015

Dodatkowe środki finansowe z Instytutu Książki dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Margoninie

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Margoninie we wrześniu 2015 r. złożyła do Instytutu Książki wniosek o dofinansowanie zadania w „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2015”.

W programie „Kraszewski. Komputery dla bibliotek” nasza nazwa własna zadania brzmiała ”Wirtualne okno na świat dla wszystkich ciekawych świata!”.

Wniosek został rozpatrzony pozytywnie uzyskując 47 miejsce na 135 wniosków, które zostały pozytywnie rozpatrzone. 251 wnioskodawców nie otrzymało dofinansowania. Jest to nasz sukces, otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 27429,50 zł i zakupiliśmy sprzęt z oprogramowaniem dla naszej Biblioteki w Margoninie i filii bibliotecznych w Próchnowie, Radwankach i Lipinach.

Udział w programie pozwoli na zwiększenie ilości stanowisk dla użytkowników korzystających z zasobów cyfrowych przez internet, a także do katalogowania zbiorów bibliotecznych oraz uruchomienie elektronicznego wypożyczania zbiorów.

Strategicznym celem programu było podniesienie standardu bibliotek publicznych poprzez ich wyposażenie w nowoczesny sprzęt komputerowy umożliwiający użytkownikom biblioteki korzystanie z zasobów cyfrowych, a bibliotekarzom katalogowanie zbiorów bibliotecznych i udostępnianie ich online.
                                                                                                                             E.Zamiara