poniedziałek, 23 września 2019

Dofinansowanie dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Margoninie…Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Margoninie otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 10.000,- zł na realizację zadania pod nazwą:
Zabawy „językiem” w bibliotece w Programie Promocja Czytelnictwa.
W ramach projektu chcemy umożliwić dzieciom udział w warsztatach literackich, bajkozofii a także w przedstawieniach obrazkowych kamishibai oraz w warsztatach kamishibai z tworzenia własnych historii obrazkowych. Formy te są nadal mało znane wśród naszych dzieci a dają bardzo duże możliwości w promowaniu wartościowej literatury i sięganiu po książkę.
Realizowany projekt obejmie swoim zasięgiem miasto i gminę Margonin, angażując młodsze dzieci uczęszczające do klas od I-III szkół podstawowych oraz starsze dzieci przedszkolne. Dzieci szkolne i przedszkolne będą brały udział w spotkaniach autorskich i warsztatach literackich oraz kamishibai, dostosowanych do swojego wieku.
W ramach projektu zaplanowano przeprowadzenie dla dzieci z klas I-III i starszych dzieci przedszkolnych 15 warsztatów kamishibai przez Panią Wandę Matras oraz 15 warsztatów literackich przez Panią Agnieszkę Frączek autorkę książek dla dzieci.
Trochę informacji o osobach zaproszonych do realizacji projektu:
Wanda Matras, doktor nauk humanistycznych w dziedzinie literaturoznawstwa, kierownik kursów z zakresu biblioterapii i bajkoterapii. Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu terapeutycznej funkcji książki, biblioterapii. Certyfikowany trener stymulacji pamięci i rozwoju intelektu.
Agnieszka Frączek, językoznawca, adiunkt w Instytucie Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w dziedzinie leksykologii i leksykografii. Jest autorką kilkudziesięciu prac z dziedziny językoznawstwa i poezji dziecięcej.
Realizacja projektu rozpoczęła się we wrześniu warsztatami kamishibai z Wandą Matras.
a w październiku Agnieszka Frączek przeprowadzi warsztaty literackie. Projekt trwać będzie
do listopada 2019 roku.


Ewa Zamiara